การกำหนดเป้าหมายเป็นโรคอัลไซเมอร์

การกำหนดเป้าหมายเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์ต้นกำเนิดนั้นมีคุณค่าสำหรับเวชศาสตร์การฟื้นฟูเนื่องจากพวกมันมีความสามารถในการกลายเป็นหรือแยกความแตกต่างในเซลล์ทุกชนิดในร่างกายมนุษย์เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนซึ่งได้มาจากมวลเซลล์ชั้นในแล้วมีเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งมาจากเซลล์ร่างกายเช่นผิวหนังหรือเลือดจากผู้ป่วยใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากการวิจัย

Continue Reading