วิธีแก้ปัญหา ส้วมเต็ม เร็วแบบง่ายและประหยัดงบประมาณ ปัญหาส้วมเต็ม เป็นปัญหาที่หลายบ้านต้องเจอ ไม่รู้จะแก้อย่างไร เรามีคำตอบ
สาเหตุ. คือ เป็นระบบส้วมซึม ใช้วงบ่อเป็นที่เก็บปฏิกูล (บ่อเกรอะ) อาศัยการซึมของ

น้ำปฏิกูลออกสู่ดินภายนอก แต่ปัญหาใหญ่คือ หลายหมู่บ้านดินบริเวณโดยรอบเป็น
ดินเหนียว ซึ่งน้ำซึมได้ยากจึงกักเก็บน้ำไว้ ยิ่งมีบ้านข้างเคียงจำนวนมาก น้ำใต้ดินก็จะ
ซึมหากันจนอิ่มตัว ไม่สามารถระบายออกภายนอกโดยการซึมได้ และยิ่งเป็นช่วงหน้าฝน
น้ำก็จะซึมเข้าบ่อได้มาก จนสูบส้วมได้ 2 วัน ก็เต็มอีกแล้ว (มีแต่น้ำ)

วิธีแก้ปัญหา 1. ติดตั้งถังบำบัด (ถังแซทส์) เพิ่ม โดยต่อออกจากบ่อเก็บปฏิกูลเดิม
แล้วระบายน้ำที่บำบัดแล้วออกสู่ท่อน้ำทิ้ง แต่ถังบำบัดมีราคาสูง
อาจเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องพิจารณาอีกที

2. แบบประหยัดงบประมาณ และง่าย ทำได้ดังนี้ (ดังรูปประกอบ)

1) ขุดฝังวงบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 เมตร จำนวน
3-4 วงซ้อนกัน ซึ่งต่อไปเรียกว่า บ่อบำบัด

2) แบ่งกึ่งกลางของวงบ่อด้วยการก่ออิฐกัันให้สูงไม่เกินปากท่อที่ต่อจาก
บ่อเกรอะเข้ามายังบ่อบำบัด

3) เจาะบ่อบำบัดด้านข้างเพื่อวางท่อระบายน้ำที่บำบัดแล้ว ให้ไหลสู่
ร่องหรือท่อระบายน้ำหลัก โดยวางในตำแหน่งที่มีระดับปากท่อเสมอกับ
ผนังอิฐที่กั้นกลางบ่อ และให้ปลายท่อลาดเอียงต่ำลงไปยังร่องหรือท่อ
ระบายน้ำหลัก และต้องให้ปลายท่ออยู่ด้านบนของร่องหรือท่อระบายน้ำ
หรือสูงกว่าระดับน้ำในร่องหรือท่อระบายน้ำหลัก เพื่อป้องกันน้ำในร่อง
หรือท่อระบายน้ำหลัก ไหลกลับเข้าไปในบ่อบำบัด

4) ปิดปากท่อที่ระบายน้ำจากบ่อบำบัดสู่ร่องหรือท่อระบายน้ำหลัก ด้วย
ฝาครอบ PVC ที่เจาะรู ขนาด 1/2 นิ้ว ให้มากที่สุดเท่าที่จะเจาะได้
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกมีเดียไหลหลุดออกไปภายนอกได้

5) ใส่ลูกมีเดียเพื่อเป็นที่จับเกาะของแบคทีเรียที่ช่วยย่อยสิ่งปฏิกูล
จำนวน 100 – 200 ลูก หรือมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

6) ปิดฝาวงบ่อที่มีฝาครอบทองเหลืองสำหรับเปิดเพื่อดูดส้วมทั้ง 2 ด้าน
ให้ตรงกับส่วนที่แบ่งกั้นของบ่อบำบัด

7) เพื่อให้บ่อบำบัดมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและรวดเร็วขึ้น
ควรเติม EM ลงไปในโถส้วมส่วนหนึ่ง และในบ่อบำบัดด้านที่มีลูกมีเดีย
อีกส่วนหนึ่ง

วิธีแก้ส้วมเต็มเร็ว
ส้วมเต็มเร็ว ถ้าไม่ใช่อุดตันจากขยะหรือสิ่งที่ขับถ่าย ก็มีมูลเหตุจาก

1.น้ำใต้พิภพไหลเข้าบ่อส้วม

ทำไมน้ำใต้พิภพไหลเข้าบ่อส้วม(บ่อปูน)ทั้งที่ไม่เคยเป็น… ที่เคยประสบพบเห็นมาคือบ้านของตัวเองมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น หรือบริเวณใกล้ๆมีการสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน เพิ่มขึ้น จึงมีการใช้น้ำมากขึ้น น้ำจึงอยู่ใต้ดินมากขึ้น ระดับน้ำก็สูงขึ้น ทำให้ไหลเข้าบ่อส้วมตามประสาของน้ำ ทดลองสิ่งที่ผมกล่าวมาว่าจริงไหม..ให้เปิดฝาบ่อส้วมดูก็ได้ครับจะพบปะน้ำเต็มบ่อ หรือให้ขุดดินข้างบ่อลงดู ขุดลงไปคร่าวๆ50cm ถ้าเจอน้ำแสดงว่าใช่ เมื่อเรียกรถดูดส้วมมาสูบ ก็จะได้แต่น้ำ และมองเห็นน้ำไหลซึมเข้าบ่อ.. ถ้าไม่ได้เข้าไปดูเขาดูดส้วมด้วยตัวเอง ก็ควรถามคนดูดส้วมดูนะครับว่าห้องสุขาราดไม่ลงเพาะอะไร..และจะขจัดปัญหาอย่างไรดี?

เมื่อเป็นเช่นที่กล่ามาแล้วจะแก้อย่างใด? การขจัดปัญหามีหลายวิธี แล้วแต่สถานที่ ต้องการแก้ไขนะครับ ท่านจะเรียกรถบริการบ่อยๆ ไม่คุ้ม ถ้าแก้ไขปัญหาถูกวิธีปัญหาเรื่องนี้ก็จะหมดไป

2.น้ำจากท่อน้ำทิ้งสาธารณะไหลย้อนเข้าบ่อส้วม เพราะวางบ่อส้วมต่ำกว่าระดับน้ำทิ้ง บ้านก่อสร้างใหม่ใช้ถังแช็คส้วมเต็มเร็ว ที่เคยพบจากผู้ซื้อที่โทรฯมาสอบถาม ส่วนมากจะเป็นส้วมที่วางท่อน้ำทิ้งต่ำกว่าระดับท่อน้ำทิ้งส่วนกลางหรือต่ำกว่าระดับน้ำท่วม เมื่อน้ำเยอะก็ไหลย้อนเข้าบ่อส้วมทำให้ส้วมเต็ม

มาดูวิธีแก้ส้วมเต็มเร็วที่ผมเคยใช้กับอาคารแฟลตดูนะครับ..มีดังนี้

1.แก้ไขปัญหาชั่วคราว ใช้ปั๊มไดโว่ ปั๊มน้ำออก ปั๊มนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแต่ละเขตพื้นที่และต้องปั๊มสม่ำเสมอ

2.ถ้าระดับน้ำที่ขังในบ่อส้วมสูงกว่าระดับน้ำท่อน้ำทิ้งนั้น ให้ท่านใช้ท่อขนาด 2″-3″ ต่อจากบ่อส้วมในระดับที่น้ำสามารถไหลออกได้มากที่สุด ถ้าวิธีนี้ซ่อมได้ก็จบ แต่ถ้าทำแล้วน้ำไม่ไหลออกไปเลย แสดงว่า ระดับน้ำเท่ากัน วิธีนี้ก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้

3.แก้โดยยกระดับฐานส้วมให้สูงขึ้น โดยให้ปลายท่อส้วมนั้นสูงกว่าระดับน้ำที่อยู่ในบ่อส้วมอย่างน้อย 15-30cm. ให้ปรึกษาช่างอีกที

4.ก่อสร้างส้วมใหม่ ถ้าไม่อาจแก้ไขได้ตามข้อ 2,3 (ขอให้แก้ไขได้นะครับ) ส้วมถังแซคที่กดราดน้ำไม่ลงนั้น การทิ้งช่วงใช้งานจะทำให้น้ำค่อยๆซึมลงหายไป เช่นพอทิ้งไว้หนึ่งวันก็ราดลงแต่ทำได้แค่ครั้งเดียว ครั้งต่อไปน้ำไม่ลง นั่นหมายความว่า ในท่อส้วมของท่านนั้นมีสิ่งอุดตัน แนะนำลองใช้