มดลูกและรังไข่สื่อสารเพื่อทำหน้าที่สืบพันธุ์ แต่ยังมีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างมดลูกและสมองผ่านระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกาย ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานร่วมกับฟังก์ชั่นหมดสติเช่นการหายใจและการย่อยอาหาร ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างมดลูกกับสมองน้อยอาจมีผลต่อการทำงานขององค์ความรู้และส่งผลต่ออายุของตัวเมีย

มีการวิจัยบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่ผ่าตัดมดลูก แต่รักษารังไข่ไว้มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมมากขึ้นหากการผ่าตัดเกิดขึ้นก่อนวัยหมดประจำเดือนตามธรรมชาติการค้นพบครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่ง เราต้องการตรวจสอบและเข้าใจว่ามดลูกเองอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองหรือไม่ ทีมวิจัยใช้หนูเพศเมียเพื่อทดสอบบทบาทของมดลูกและรังไข่อย่างเป็นระบบในการเรียนรู้และความจำ