การรถไฟฯ จัดกิจกรรม “รวมพลังด้วยดวงใจถวายพ่อหลวง” เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก วันที่ 22-30 ต.ค. รองรับเดินทางของประชาชนร่วมงานพระราชพิธีฯ พระบรมศพ ได้ถึงวันละ 120,000 คน นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมปล่อยแถวรวมพลังด้วยดวงใจถวายพ่อหลวง ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกองการตำรวจรถไฟกรุงเทพฯ และพนักงานจิตอาสาอากาศรถไฟร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ สถานีกรุงเทพธนบุรีและที่หยุดรถยมราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือและแนะนำข้อมูลต่างๆ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในฐานะผู้ให้บริการประชาชนด้านการขนส่งระบบรางภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมได้อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในช่วงงานพระราชพิธีโดยบูรณาการด้านการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดทั้งทางบกทางน้ำทางรางและทางอากาศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวกและมีทางเลือกในการเดินทาง รวมถึงให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดและปริมณฑลเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธี ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ขณะเดียวกันได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ภายในถุงกลางสถานีกรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟและประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่จะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ นอกจากนี้ได้เพิ่มขบวนรถเร็วพิเศษช่วยการโดยสารชั้น 3 เป็นขบวนรถให้บริการฟรีระหว่างวันที่ 22-30 ต.ค.60 รับส่งจากต่างจังหวัดถึงกรุงเทพประกอบด้วยสถานีเชียงใหม่ อุบลราชธานี หนองคาย และหาดใหญ่ จำนวน 4 ขบวนต่อวัน และขบวนรถดีเซลรางจากเขตปริมณฑลถึงกรุงเทพจากสถานีอยุธยานครปฐมฉะเชิงเทราจำนวน 28 ขบวนต่อวันรวมถึงการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มไปกับขบวนรถด่วนและรถเร็วที่มีเดินประจําอีกจำนวน 244 ขบวน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงวันละ 120,000 คน

นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ “ Big cleaning Day ” และการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสถานีกรุงเทพ ซึ่งเป็นจุดถวายดอกไม้จันทน์ รวมทั้งสองข้างทางรถไฟไปจนถึงที่หยุดรถยมราช และบริเวณสถานีรถไฟทั่วประเทศ ให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน ในช่วงพระราชพิธีฯ ให้ได้รับความความสะดวก ปลอดภัย ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของคนไทยในครั้งนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews