“สนธิรัตน” ถกร่วมมือรัฐและเอกชนสร้างแบรนด์บุรีรัมย์ หวังยกระดับสินค้าและบริการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับภาคเอกชนของจังหวัดบุรีรัมย์ว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะเข้ามาช่วยพัฒนาและสร้างแบรนด์บุรีรัมย์ ด้วยการยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐานและสร้างความแตกต่าง เพื่อให้สินค้าเป็นที่จดจำและจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระดับฐานราก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล “กระทรวงฯพร้อมเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการตลาด โดยจะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสินค้าทางการเกษตรสินค้าชุมชนและจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตได้ โดยจะเชื่อมโยงตลาดให้เข้าไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าที่เป็นพันธมิตรของกระทรวงฯ   ฟาร์มเอ้าท์เล็ต และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีถึง 4 หมื่นแห่งทั่วประเทศ รวมถึงจะเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว”
 
ด้านการพัฒนาการค้าชายแดน เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดและผลักดันให้จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด ตรงข้ามกับบ้านจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย เป็นด่านถาวร เพื่อส่งเสริมและผลักดันการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชาให้ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นด่านที่มีโอกาสทางการค้าสูงมาก โดยเฉพาะการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews