ค่าใช้จ่ายการโฆษณาของประเทศไทยในปี 2562 จะเพิ่มขึ้น 4.8% จากปีที่แล้ว นายปัทมาวรรณสาทรกรรมการผู้จัดการของ Mindshare กล่าวว่ายอดการใช้จ่ายด้านการโฆษณาในประเทศในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 124,400 ล้านบาทหรือประมาณ 4.8% จากปี 2018 ทีวีแอนะล็อกยังคงเป็นผู้นำในการโฆษณาที่ 37.5 พันล้านบาทหรือประมาณ 30.2% ของรายได้ตามมาด้วยทีวีดิจิทัลที่ 33.5 พันล้านบาท

หรือ 27% ในขณะที่อินเทอร์เน็ตจะสูงถึง 18,000 ล้านบาทหรือ 14.5% โดยโฆษณากลางแจ้ง 7.5 พันล้านบาทหรือ 6.0% และโรงภาพยนตร์มูลค่า 7.32 พันล้านหรือ 5.9% การใช้จ่ายโฆษณาจะลดลงในปีนี้ในหมวดหมู่นิตยสารตามด้วยหนังสือพิมพ์และเคเบิล / ดาวเทียม บริษัท เชื่อว่านิตยสารจะดึงดูดการโฆษณา 1,000 ล้านบาทลดลงประมาณ 23.9% จากปี 2017 การใช้จ่ายด้านการโฆษณาผ่านเคเบิล / ดาวเทียมจะใช้เงินราว 1.95 พันล้านบาทลดลง 14.9% จากปีที่แล้ว ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาทางหนังสือพิมพ์จะสูงถึง 5.2 พันล้านบาทลดลง 14.7% นายปัทมาวรรณกล่าวว่าปัจจัยผลักดันการใช้จ่ายโฆษณาที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมการเลือกตั้งของประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นและโครงการรัฐบาล 4.0