การศึกษาใหม่ได้สร้างความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างจำนวนชายที่ติดเชื้อเอชไอวีและประสบการณ์ในการทดสอบความรู้ความเข้าใจการวัดความสามารถเช่นความจำและความสนใจ ไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ ผู้เข้าอบรมกรอกแบบสอบถามว่าพวกเขาได้รับความอัปยศเท่าไร คำตอบของพวกเขาเกี่ยวข้องกับผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจและแบบสอบถามสุขภาพจิต

นักวิจัยพบว่าความอัปยศที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทดสอบความรู้ความเข้าใจและความวิตกกังวล นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างความอัปยศและภาวะซึมเศร้า ผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจพบว่าความอัปยศลดลงในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและทำให้เสียสมรรถนะในชีวิตประจำวัน