ความร่วมมือดังกล่าวจะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมาตรการส่งเสริมการขายสำหรับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างอินโดนีเซียและไทย วัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมในอาเซียนสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ นอกจากนี้ CEA ยังเตรียมที่จะหารือเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนรู้และการปรับโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในระดับโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC กรุงเทพฯ) ประธานการประชุมที่ Creative Economy Agency ประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนเห็นความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ CEA มองเห็นโอกาสในการเสริมกำลังการผลิตและพร้อมที่จะยกระดับภาคธุรกิจไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้