การกำหนดเป้าหมายเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์ต้นกำเนิดนั้นมีคุณค่าสำหรับเวชศาสตร์การฟื้นฟูเนื่องจากพวกมันมีความสามารถในการกลายเป็นหรือแยกความแตกต่างในเซลล์ทุกชนิดในร่างกายมนุษย์เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนซึ่งได้มาจากมวลเซลล์ชั้นในแล้วมีเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งมาจากเซลล์ร่างกายเช่นผิวหนังหรือเลือดจากผู้ป่วยใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากการวิจัย

สำหรับการศึกษานี้เราใช้สเต็มเซลล์จากผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีและผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ยีนบางตัวที่เราสนใจจะทำการมอดูเลตเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคอัลไซเมอร์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้หลักฐานพิสูจน์แนวคิดของพวกเขาพวกเขาตั้งเป้าไปที่ยีน APOE ซึ่งมีสามรสชาติ หนึ่งในสามสายพันธุ์ของยีนที่เรียกว่า APOE4 มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นสำหรับโรคอัลไซเมอร์ที่เริ่มมีอาการช้า สำหรับการศึกษาพวกเขาแนะนำการแก้ไขโดยใช้ดีเอ็นเอเดี่ยวลงในยีน APOE